پروژه‌های شهری

پروژه‌های شهری (55)

جمعه, بهمن 24 1393
اجرای پل میدان ورودی از سمت بروجن اعتبار داخلی  ( مبلغ کل 300/000/000 )
پنج شنبه, بهمن 23 1393
اجرای بلوک فرش پیاده رو های سطح شهر اعتبار داخلی و مشارکتی  ( مبلغ کل 000/000/00 )
پنج شنبه, بهمن 23 1393
اجرای آسفالت میدان و بلوار امام رضا (ع) اعتبار ( مبلغ کل 500/000/000 )  
پنج شنبه, بهمن 23 1393
اجرای ادامه  رفیوژ بلوار امام رضا (ع) اعتبار داخلی  ( مبلغ کل 400/000/000 )  
جمعه, خرداد 02 1393
آغاز پروژه های شهرداری درسال92 ادامه مطلب
Page 10 of 11

اخبار سراسری

وب سایت رسمی شهرداری نقنه. کلیه حقوق محفوظ است.