چاپ کردن این صفحه

آگهي تجديد مزايده و اصلاحيه

mozayedeh

 شهرداري نقنه به استناد مجوز شماره 444/90/ن شوراي اسلامي شهر نقنه در نظر دارد تعداد 15 پلاك زمين مسكوني واقع در محله خانه هاي سازماني بنياد مسكن (غرب خيابان حكيم جهانگير خان قشقايي) را از طريق مزايده كتبي بفروش رساند.

  1. متقاضيان بايستي جهت شركت در مزايده مبلغ 000/000/2 ريال به ازاي هر پلاك به حساب 0106463647008 نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري نقنه به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش آن را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
  2. پيشنهادات بايستي واضح و روشن و با قيد مبلغ و شماره پلاك مورد تقاضا در پاكت در بسته حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي تحويل امور مالي شهرداري گردد.

پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 29/10/90 در جلسه كميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح و رسيدگي خواهاد شد.

  1. برندگان مزايده بايستي ظرف مدت 72 ساعت مبلغ زمين را به حساب شهرداري واريز در غير اينصورت با ضبط سپرده وي معامله با نفر دوم انجام خواهد شد
  2. قيمت پايه پلاك ها 000/000/40 ريال مي باشد.
  3. شماره پلاكهاي مورد مزايده عبارتند از : 203 -1/203-204-1/204- 205- 1/205 – 206- 1/206- 207- 1/215 -216-1/216- 217- 1/217- 218
  4. كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
  5. هزينه هاي چاپ آگهي بر عهده برندگان مزايده خواهد بود.

                  ابوالقاسم طهماسبی

                        شهردار نقنه        

بازدید 10071 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در مزایده‌ها

آخرین‌ها از پشتیبان "ویستاوب"

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی