عمکلرد امور اداری

عمکلرد امور اداری (2)

یکشنبه, دی 22 1392
عملكرد واحد مالي در 6 سال گذشته   تهیه و تنظیم اسناد حسابداری (حقوق ،مزایای پرسنل ،اسناد هزینه،ثبت و بایگانی…
یکشنبه, اسفند 14 1390
عملكرد امور اداري: ارسال جواب نامه هاي وارده از ادارت و سازمانهاي دولتي و خصوصي بايگاني و ثبت كليه نامه…

اخبار سراسری

وب سایت رسمی شهرداری نقنه. کلیه حقوق محفوظ است.